האם ראש ממשלה יכול להמשיך לכהן במידה והוגש כתב אישום פלילי

האם ראש ממשלה יכול להמשיך לכהן במידה והוגש כתב אישום פלילי


הגשת כתב אישום פלילי

כתב אישום פלילי מהווה את המסמך שנותן את אות הפתיחה למשפט הפלילי במדינת ישראל. הגשת כתב אישום פלילי היא למעשה השלב האחרון לפני תחילת המשפט. השלבים שקודמים לו הם למעשה שלבי החקירה ואיסוף הראיות הפורנזיות. החלטה על הגשת כתב אישום נמצאת בידי המשטרה ופרקליטות המדינה. הגשת כתב אישום פלילי מהווה נגזרת של הראיות שנאספו ושל סיכויי ההרשעה של הנאשם. ברגע שמוגש כתב אישום מתחיל המשפט ואין דרך חזרה. כתב אישום לא מוגש באופן אוטומטי לביהמ"ש אלא רק לאחר עבודה מאומצת של התביעה בהוכחת העובדות והראיות כנגד הנאשם החשוד בעבירות הפליליות.

במידה של הרשעה בערכאה הראשונה, הכנסת יכולה להדיח את ראש הממשלה מתפקידו.

במידה של הרשעה בפס"ד סופי ראש הממשלה מחויב להתפטר מתפקידו.


לא ניתנה בחוק אפשרות להשעיית ראש הממשלה בשלב החקירה

עפ"י עו"ד פלילי, התשובה הברורה וההגיונית לכל בר דעת הינה שלא כל החקירות מבשילות לכדי כתבי אישום. בהליך החקירה, לא ננקטות סנקציות כלפי הנחקרים משום שהם נהנים מחזקת החפות, לחזקת החפות תחולה רחבה ושוויונית וכוללת על כל בני החברה. בין בני החברה עליהם חלה חזקת החפות משפע נמנים גם נבחרי הציבור, ביניהם גם ראש הממשלה. 


חקירת ראש ממשלה במדינת ישראל

החוק במדינת ישראל קובע כי הוראה לחקור את ראש הממשלה תתקבל בהסכמתו של היועץ המשפטי לממשלה, שמצידו יכול להחליט על חקירת ראש הממשלה  רק לאחר הליך של "בדיקה מקדימה". ניתן לראות את הבדיקה המקדימה כשלב עצמאי, העומד בפני עצמו וכצורת בדיקה הנפרדת והקודמת לחקירה. כהגדרה שלב הבדיקה המקדימה הינו "שלב של בדיקה מקדמית של התלונה, לשם בחינה האם אכן ראוי לפתוח בהליכי חקירה".


על פי החוק במדינת ישראל, מה התשובה לשאלה?

לשון החוק לא ברורה בעניין ואין יכולת חד משמעית להסיק מהחוק בנושא המשכת כהונת ראש ממשלה עקב חקירה פלילית.

על פי ההליכים המשפטיים בעבר בעניין זה ניתן ללמוד על עמדת הרשות השופטת בעניין. כאשר ראש הממשלה אהוד אולמרט אשר כיהן כראש הממשלה ה-12 של מדינת ישראל מטעם מפלגת קדימה, המשיך בתפקידו כראש הממשלה במקביל לחקירות שהתנהלו נגדו במספר פרשיות. רק  לאחר תקופה ארוכה של מספר חודשים, הצהיר על התפטרות בעקבות לחצים קואליציונים.

המידע באדיבות אתר http://www.criminal-attorney.co.il/

כתוב/כתבי תגובה