מה הוא החוק למניעת הטרדה מאיימת?

מה הוא החוק למניעת הטרדה מאיימת?

החוק למניעת הטרדה מאיימת קובע כי הטרדה מאיימת נחשבת לעבירה פלילית, והעונש שלה הוא שלוש שנות מאסר.  הטרדה מאיימת ככתוב כאן מוגדרת בחוק כהטרדה של אדם בידי אדם אחר בכל דרך שהיא ואף נקיטה באיומים כלפיו. וזאת בנסיבות שנונות בסיס לכך שהמטריד עשוי לחזור על המעשה הזה ולהפר את שלוות הנפש של האדם, בפרטיות שלו או בבחירות שלו. כמו כן כולל החוק חשש לפגיעה בגופו.

מה מציע החוק?

חוק זה מאפשר לאדם המוטרד לפנות לבית המשפט ולהוציא צו שאוסר על מי שמטריד אותו לבצע פעולות הטרדה בכל מקום ובכל דרך, לאיים על הנפגע, לבלוש אחריו, להתחקות אחר תנועותיו או לפגוע בפרטיות שלו. כמו כן נאסר עליו ליצור עמו קשר בכל אמצעי שהוא. כמו כן נאסר על המאיים להמציא במרחק מסוים מדירת המגורים, מקום עבודתו או רכבו של המוטרד. הפרת צו זה מהווה עבירה פלילית.

מוצאים את עצמכם מאוימים? מה עליכם לעשות?

אנשים מוצאים את עצמם בשלב כלשהו בחיים שלהם כשהם מאוימים מאדם שמטריד אותם. הוא פונה אליהם בשיחות טלפן חוזרות ונשנות, מגיע לאזור המגורים שלהם או עוקב אחריהם. כמו כן הוא מעביר להם מסרים מאיימים שנועדו להפחיד את האדם ולהפר את שלוותו. במידה ואדם מוצא את עצמו בסיטואציה כזו חשוב יהיה כי הוא יבחן את התמונה ויראה מה הוא יכול לעשות כדי להפסיק את ההטרדות הללו. כי הטרדות ואיומים עלולים לפגוע משמעותית בחיים, ולמנוע מאתנו לנהל את שגרת החיים שלנו בצורה סבירה.

עורך דין שייכנס לתמונה

יש אפשרות לפנות אל עורך דין באתר https://www.ayalonlaw.co.il כדי להציג את הנתונים ואת פרטי המצב. בהתאם לפרטים ולסיפור שמולו אתם מתמודדים יגדיר עורך הדין את המצב בהתאם לכללי החוק, ויכוון אתכם לביצוע נכון של הפעולות הנדרשות על מנת להפסיק את האיומים ואת ההטרדות הללו. פעמים יהיה די במסמך אזהרה חתוך על ידי עורך דין כדי להפסיק את ההטרדות. אך במקרים חמורים יותר לא יהיה מנוס כי אם להוציא צו רשמי על מנת למנוע מהמטריד את הפעולות החמורות שהוא מבצע.

כתוב/כתבי תגובה