עד מתי אתם זכאים לפיצויים מממשלת גרמניה?

עד מתי אתם זכאים לפיצויים מממשלת גרמניה?

הפיצויים מגרמניה מתחלקים למספר סוגים של פיצויים, ביניהם – פיצויי הרנטות מממשלת גרמניה (BEG) ופיצויים שניתנים על ידי ועידת התביעות.

עד מתי ניתן לקבל פיצויים קבועים (רנטות)?

הפיצויים החודשיים הקבועים נקראים 'רנטות בריאות', הניתנות על ידי גרמניה, לאחר הסכם הפיצויים בין ישראל לגרמניה בעקבות הסבל והאובדן שחוו ניצולי השואה במהלכה. במהלך השנים, ניצולי שואה רבים סירבו לקבל את הכספים המגיעים להם בזכות עקב החשש מהמצג שקבלת הפיצויים אלה תיצור, והרצון להוכיח כי על אובדן משפחתם ולסבל שחוו אין באמת דבר שיוכל 'לפצות'. עם זאת, ברבות השנים רבים מניצולי השואה מוצאים את עצמם זקוקים לכספים אלו לעת זקנתם, אם בגלל רצון להזדקן בכבוד ואם בגלל מצב כלכלי קשה.

אולם, כיום כבר לא ניתן להגיש בקשה לרנטת בריאות זו  -שקיבלה תביעות עד לסוף שנות ה-60, אך ניצולי שואה שהוכר כבעל אחוזי נכות נמוכים מידי לקבל רנטה זו או שהגיש תביעה זו בעבר ונדחה, יכול לפתוח את תיק תביעת הפיצויים מחדש.

עד מתי ניתן לקבל פיצויים מועידת התביעות?

הפיצויים מועידת התביעות נחלקים לשלושה סוגים: פיצויים מקרן סעיף 2, פיצויים מקרן מרכז ומזרח אירופה ופיצויים מקרן הסיוע. מומלץ להיעזר בשירותי משרד המומחה לעניינים אלו.

  • קבלת פיצויים מקרן סעיף 2 – ניתן לקבלה עד היום, על ידי הגשת תביעה והצגת מסמכים רלוונטיים. קרן זו מעניקה פיצויים לניצולי שואה תושבי מדינת ישראל ושאר העולם, להוציא את ניצולי השואה תושבי מדינות הגוש הקומוניסטי לשעבר. ניצול שואה שהיה כלוא בזמן השואה באחד מהמחנות או הגטאות או שנאלץ להסתתר מפני הנאצים יהיה זכאי לקבלה.
  • קבלת פיצויים מקרן מרכז ומזרח אירופה – גם כיום ניתן להגיש בקשה לקבלה. הקרן מעניקה פיצויים לניצולי שואה שנאלצו להסתתר מפני הנאצים או שנכלאו בגטו או במחנה, והיא מיועדת לתושבי מדינות שהיו חלק מהגוש הקומוניסטי לשעבר.
  • קרן הסיוע – מיועדת לתושבי מדינות הגוש הקומוניסטי לשעבר שהיגרו לארצות המערב, כגון ארה"ב. גם כיום ניתן למלא טופס ולהגיש בקשה לפיצוי זה.

קראו גם: איך מגישים תביעה לפיצויים מגרמניה

כתוב/כתבי תגובה