מיה קורדובה שמה דגש על האתיקה המשפטית

האתיקה המקצועית של עורכי דין היא מכלול של רעיונות ועמדות מוסריות המתבטאות בהתנהגותם, בשל השתייכותם למקצוע זה. זאת ועוד, לצד הנורמות הכלליות של יחסי מוסר בכל פעילות מקצועית, האתיקה המשפטית מגבשת דרישות ונורמות נוספות הנובעות מהמקוריות האיכותית של מקצוע עריכת הדין. האתיקה המקצועית נקבעת על פי תווים מנחים של מקצועות מסוימים, אינטרסים תאגידיים, תרבות מקצועית. אנשים הממלאים תפקידים מקצועיים זהים או דומים מפתחים מסורות ספציפיות, מתאחדים על בסיס סולידריות מקצועית ושומרים על המוניטין של הקבוצה החברתית שלהם, אליהם משתייכת עורכת הדין מיה קורדובה.

כיצד התפתחה האתיקה של עורכי הדין?

אתיקה מקצועית היא תורת המוסר המקצועי, שהיא מערכת מבוססת היסטורית של עקרונות מוסריים, מרשמים, מצוות ונורמות ביחס למאפיינים של מקצועות מסוימים. היווצרות האתיקה המקצועית קשורה לחלוקת העבודה ולביצוע של אנשים של תפקידי עבודה חברתית שמקורם בחברת עבדים. יש להדגיש כי התפתחה אתיקה מקצועית בפעילויות מסוג זה, שמטרתה היה אדם, עבודה עם אנשים, המאופיינת בייחודיות של מצבים, סתירות וקשיים שיש להתגבר עליהם ולפתור אותם בזמן.

התועלת הציבורית של אתיקה מקצועית 

התועלת הציבורית ואופי פעילותם של עורכי דין מקצועיים, לרבות עורכת דין מיה קורדובה, חשיבות היקף פעילותם- מטרה, אמצעים ותוצאה סופית, בהחלט מרמזים על דרישות מוסריות מקצועיות ספציפיות. בהקשר זה, הייחודיות של המוסר המקצועי של עורכי הדין היא תוצאה של שבירה ספציפית של העקרונות הכלליים ונורמות המוסר בפעילותם הרשמית ובהתנהגותם הלא רשמית ומתבטאת במאפיינים הבאים.

  • הנורמות המוסריות של עורך דין הן פורמליות משפטיות, נתמכות בחוק, שנקבעו על ידי המדינה.
  • הנורמות והעקרונות של האתיקה המקצועית של עורך דין הינם הכרחיים ודורשים חריצות, מילוי חובה.
  • מעשיהם של עורכי דין מקצועיים, על כל חומרתם, חייבים להיות הוגנים, לא משפילים את כבוד האדם, ויחד עם זאת בלתי מתיישבים עם מפירי חוק ואנושות.

מכל המאפיינים הללו נוצרת בשלמותה האתיקה המקצועית של עורך דין, התרבות המוסרית שלו בכללותה.

כתוב/כתבי תגובה