ביטוח חבות מוצר – למה זה חשוב?

ביטוח חבות מוצר – למה זה חשוב?

ביטוח חבות מוצר נועד להגן על הקבלן מפני הפתעות לא צפויות בדרישה לתשלומים כאשר צד ג' יתבע אותו, כמה שנים לאחר סיום המיזם.

אחריות של הקבלן

קבלן אשר הצוותים שלו בונים מבנה דירות לדוגמה וכל הדירות נמסרות לבעליהן. עם השנים נוצר בלאי טבעי של החומרים וגם בעיות הנדסיות אקוטיות אשר אף על פי שעבור שנים רבות, הנושאים הללו הם באחריותו של הקבלן.

אם לדוגמה התגלו בעיות בקונסטרוקציה של המבנה, שהוא לא יציב דיו וזאת עקב העובדה שלא בוצעו בו יציקות בטון כנדרש בהתאם לסוג הבטון ולחוזקו, הנושא נמצא באחריותו של הקבלן למשך עשרים שנה ולכן יהיה על הקבלן לשאת בנזקים ועליו יהיה לשם את העלויות הללו.

העובדה שיש לו ביטוח חבות מוצר תגן עליו במקרים מסוג זה וחברת הביטוח תישא בתשלום עבור ההשלכות של הנזקים הללו.

בכל פוליסה של חבות מוצר יש ציון של אורכה של תקופת האחריות על הסוגים השונים של עבודות הבנייה. יש תחומים שהאחריות נמשכת שנים בודדות ויש כאלו שנים ארוכות כמו נושא הקונסטרוקציה.

כיסוי ביטוחי נדרש

כאשר קבלן מסיים פרויקט מסוים ולאחר שנים רבות הוא נדרש לשלם סכומי עתק לא מתוכננים עבור נזק כזה או אחר, זו בעיה תקציבית ולכן הימצאותו של כיסוי ביטוחי מלא שכולל את חבות המוצר יוצרת מצב שבו חברת הביטוח היא זו שנושאת בעלויות הללו ולכן מייתרת את הצורך של חברת הבנייה לשאת בהוצאות הלא מתוכננות הללו ולפעמים מדובר בסכומי כסף מהותיים ביותר.

הביטוח תקף כל עוד התביעה לתשלום עומדת בתוך מסגרת התאריכים הנקובים בפוליסה לטיפול בנושאים הספציפיים הללו בהתאם לזמנים הרטרואקטיביים שנקבעו לכך מראש.

כתוב/כתבי תגובה