מהם התנאים להגשת תביעות סיעוד?

מהם התנאים להגשת תביעות סיעוד?

אנשים מבוגרים שכבר הגיעו לגיל פנסיה וככל שהזמן עובר הם נזקקים לעזרת אנשים אחרים בעשיית פעולות שגרתיות כמו אכילה, רחיצה, הליכה בבית וכדו'. אנשים אלו ייתכן והם זכאים לגמלת סיעוד. כמו כן, קשישים שיש לשמור ולהשגיח עליהם למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם.

אנשים רבים מבקשים לדעת מהם התנאים להגשת תביעות סיעוד? הם לא מסתדרים בחיים בכוחות עצמם והם מרגישים שהגיע הזמן לממש את פוליסת הביטוח שלהם. כאן נציג בפניכם את התנאים להגשת תביעות סיעוד.

מי זכאי לקצבת סיעוד

ישנם חמישה פרמטרים שנקבעו בחוק הסיעוד, על פיהם נקבע מי זכאי לקבלת הקצבה וכדלהלן:

  1. על מגיש תביעת חוק סיעוד להיות תושב ישראל שהגיע כבר לגיל פרישה.
  2. מבקש הגמלה צריך לגור בביתו בקהילה ולא בבית אבות או במוסד סיעודי אחר. אדם ששוהה במוסד המחויב ברישיון של משרד הבריאות או משרד הרווחה, אינו זכאי לקבל את הגמלה. – דיור מוגן נחשב כדיור בבית –
  3. מבקש הגמלה צריך להציג את פירוט ההכנסות שלו. על פי זה ייקבע גובה הקצבה כמפורט בחוק. יחיד שכל הכנסתו אינה עולה על סכום של 9,464 ש"ח זכאי לקצבה מלאה. אם הכנסותיו הם יותר מסכום זה ועד לסכום של 14,196 הוא זכאי לקבל מחצית מהקצבה.
    זוג שסכום ההכנסה שלהם יחד אינו עולה על 14,196 זכאים לגמלה מלאה. אם ההכנסה שלהם גבוהה יותר עד 21,294 הם זכאים לגמלה מופחתת עד חמישים אחוז.
  4. אדם שמקבל קצבה נוספת מהביטוח הלאומי כנכה וכדו' או שהוא זכאי לגמלה לטיפול אישי או השגחה, עליו לבחור בין שני הקצבאות.
  5. כאמור, את הגמלה מקבל רק מי שהוכח כי הוא נזקק לעזרת אדם אחר בפעולות שגרתיות כמו להתלבש, להתרחץ וכדו'.

כתוב/כתבי תגובה