מדוע חשוב לדעת מהי צוואה הדדית ומהן השלכותיה?

הורים רבים מבינים שמישהו חייב לדאוג לכך שרצונם ייעשה במדויק בבוא היום, ולכן טורחים לערוך ולנסח צוואות שיביעו במדויק את הרצון שלהם. בין היתר, זוגות נשואים בעלי רכוש ואינטרסים משותפים מנסחים צוואה הדדית, שיש לה השלכות משלה. הסיבה העיקרית לכך שהם עושים זאת מרצון וללא כפייה היא שזה מתאים בעיקר לזוגות שיודעים שהם מתואמים ביניהם, ושהרצון שלהם בהורשת העיזבון מבוסס על כבוד הדדי ועל כך שהם רואים עין בעין וללא מחלוקות את העתיד. זה מקל מאוד על חלוקת העיזבון ועל כך שגם לאחר פטירת בן הזוג שנותר הילדים יודעים במדויק לפני מה הם עומדים ויש עקביות מסוימת במדיניות ההורשה.

מהי צוואה הדדית?

זוהי צוואה שנערכת למען ועל ידי שני בני הזוג שמתייחסת לרכוש המשותף של שניהם ולוקחת בחשבון שאחד מהם ילך לעולמו לפני השני, ולכן הם רוצים שהרכוש המשותף יתחלק בצורה מסוימת גם לאחר מכן. גם צוואה זו מחייבת כמובן הגשת בקשה לצו ירושה, אבל כל ערעור על הצוואה יצטרך לקחת בחשבון שיש כאן רצון שהובע על ידי שני בני הזוג ולא רק אחד מהם ובית המשפט יתחשב בכך לפי חוק שנוגע גם לצוואה מסוג כזה משנת 2005. חלוקת העיזבון תיעשה פעם אחת כשנפטר בן הזוג הראשון ובפעם השנייה כשנפטר בן הזוג השני. נדיר ששניהם נפטרים יחד אבל הצוואה מתייחסת גם למקרה כזה. 

עריכת הצוואה באופן חוקי

חוק הירושה מתייחס לצוואה ההדדית גם הוא כך שחייבת להיות עילה מאוד מוצדקת אם בן הזוג שנותר בחיים ביטל את הצוואה ובאילו תנאים, משום שמדובר בכל זאת ברכוש משותף שנותר כזה גם אם הם נפרדים. זה חשוב משום שלפעמים הצוואה נערכת כשבני הזוג חיים יחד אבל כשהם נפרדים הם מבטלים אותה באופן טבעי, וחייבים להצדיק זאת באופן הביטול. במקרה של ערעור או ביטול הצוואה בית המשפט יבדוק את כל ההיבטים האלה, כולל למי שייך הרכוש המשותף לאחר מכן והאם נערכו בו שינויי בעלות ואחרים. גם לגבי הצוואה הזאת תקפים האיסורים שיש על עריכת צוואה רגילה כשהמוטבים האחרים שאינם בני הזוג נוכחים בחדר בזמן ניסוחה או חתימתה, מלבד כמובן בן הזוג שנהנה ממנה וחותם עליה, משום שהיא הדדית. זהו הבדל חשוב מאוד שמשליך על קיומה ותקפותה. הבדל נוסף הוא שאסור לשנות אותה מבלי ליידע את בן הזוג השני שנותר בחיים על השינוי ולקבל הסכמה, אחרת זה אינו תקף.

כתוב/כתבי תגובה