המשמעות של התנגדות לקיום צוואה

צוואה היא אחד מהמסמכים החשובים ביותר שאדם יכול להותיר אחריו. היא עוטפת את כל רכושו ונכסיו של האדם שאותם צבר במהלך כל שנות חייו, משמע, כל דבר בעולם שהיה בבעלותו של אותו אדם. כמו כן, צוואה טומנת בחובה קשרים משפחתיים, שעלולים להיות סבוכים ובעייתיים, ויש לטפל בהם ביד מנוסה ומלומדת של עורך דין התנגדות לצוואה.

לאחר שאדם הולך לעולמו, במידה שהשאיר אחריו צוואה, השלב הבא יהיה קיום הצוואה. כלומר, ביצוע של הכתוב בצוואה. לדוגמא: אם המנוח ציין בצוואתו שהוא מוריש את ביתו לבנו הבכור, קיום הצוואה יהיה העברת הבעלות על הבית אל הבן הבכור.

עילות התנגדות לקיום צוואה

ואולם, חוק הירושה – שהוא החוק המאגד את ענייני הירושה, לרבות צורתה של צוואה, תוקפה המשפטי, ונושאים נוספים הקשורים ודורשים את התייחסות המחוקק – נותן אפשרות להתנגד לצוואה, כאשר מתבססת אחת העילות להתנגדות. 

עילות להתנגדות יכולות להיות אי כשרות לערוך צוואה, כלומר טענה לפיה המנוח שציווה את הצוואה היה במצב נפשי כאוטי או במצב פיזי שלא אפשרו לו לחשוב בהיגיון ושללו ממנו את הכשירות המשפטית לערוך צוואה.

עילה נוספת להתנגדות יכולה להיות השפעה בלתי הוגנת, כאשר התקיימו יחסי תלות בין המנוח המצווה לבין האדם שקיבל את הירושה. במצב כזה, ניתן לטעון שיחסי התלות לא אפשרו למנוח חופש בחירה אמיתי לגבי בחירת נמעני חלוקת הנכסים שלו, וכי החלוקה נעשתה מתוך תלות והשפעה בלתי הוגנת על שיקול דעתו של המצווה.

כאשר נכנס לתמונה עורך דין התנגדות לצוואה הופכת למסובכת יותר.

המשמעות המשפטית של התנגדות לקיום צוואה

לאחר שאדם פותח בהליך התנגדות, רשם הירושות מעביר את כתב ההתנגדות לבית משפט לענייני משפחה. בית המשפט הספציפי ייבחר בהתאם למחוז שבו מתגורר המנוח. כעת, משהגיע כתב ההתנגדות אל פתחו של בית המשפט לענייני משפחה, הוא יהפוך לכתב תביעה – תובע מול נתבע. התובע הוא מבקש קיום הצוואה (האדם שירש, לפי הצוואה המדוברת), והנתבע הוא המתנגד לקיום הצוואה.

לאחר מכן, ניתן להתנגד להתנגדות הזו על ידי הגשה של כתב תגובה להתנגדות. כתב תגובה שכזה צריך להיות מפורט וברור, תוך שהוא כולל את כל הטיעונים התומכים בקיום הצוואה, והשוללים את הטיעונים המתנגדים לקיומה. כמו כן, יש לצרף לכתב ההגנה כל ראיה הקשורה וכל מסמך שיכול לסייע ולתרום לראיית התמונה המלאה.

לאחר מכן, יחל שלב הדיונים, בו יציגו הצדדים את ההוכחות שיש בידיהם על ידי עורך דין התנגדות לצוואה. החל משנת 2020, נקבע שבסכסוכי ירושה, יתקיים הליך גישור בין התובע לנתבע, במטרה להגיע לפשרה ולהסכמות לפני מתן פסק דין חותך. במידה שהצדדים לא הגיעו להסכמה, בית המשפט יחליט בפסק דינו.

כלומר, המשמעות המשפטית של התנגדות לקיום צוואה היא הקפאה של קיום הצוואה. עד לתום בירור ההליכים, הצוואה תלויה ועומדת. לא ניתן לממש ולקיים אותה עד שעניין ההתנגדות ייפתר.

כתוב/כתבי תגובה